Vítejte na oficiálním webu spolku Političtí vězni.cz

Tyto stránky obsahují životní příběhy bývalých politických vězňů a vězeňkyň, kteří prožili část svého života za mřížemi československých komunistických věznic a pracovních táborů. Příběhy, uveřejněné formou přepisů nejčastěji orálněhistorických rozhovorů, obvykle obsahují audio a videonahrávky či další související dokumenty, videa a fotografie. Téma politické perzekuce je zde mapováno pomocí metodologického přístupu „dějin viděných zdola", tedy očitým svědectvím přímých účastníků historických událostí v bývalém Československu. Autoři tohoto webu, mladí vědci a badatelé, mají za to, že lidské osudy "obyčejných" přeživších - pamětníků těžké doby - nám mohou vnést nejen více světla do našich dějin, ale také nám je pomohou lépe pochopit. 


Oč se snažíme právě teď: Projekt záchrany Řetízkové šatny z pracovního tábora Rovnost u Jáchymova


Naše webová stránka koresponduje s anglickou mutací webu, která si klade za cíl nabídnout tematiku bývalých československých politických vězňů zahraničním čtenářům a zároveň zaměřit pozornost badatelů i široké veřejnosti na mezinárodní zkušenost s fenoménem politické perzekuce a vězeňství. Příklady politické zvůle, nezákonnosti a násilí nalezneme patrně v každé zemi světa, v řadě z nich navíc ve velmi nedávné minulosti.

Jak zjistíte v jednotlivých sekcích, rozhodli jsme se nejprve zmapovat paměť bývalých politických vězňů a vězeňkyň zakladatelského období komunistické diktatury v Československu, tj. "nejstarší" období od konce 40. a v průběhu 50. let. Rádi bychom v práci chronologicky pokračovali a postupně upírali pozornost i na mladší etapy vývoje politického útlaku v komunistickém Československu.


Přehled některých projektů:

Projekt z roku 2022

Snaha zachovat jedno z posledních míst paměti na Jáchymovsku.
Spot "Zachraňme Řetízkárnu"

Projekt z roku 2016
Podrobnější zmapování pracovního tábora Nikolaj.
Záznam z návštěvy tábora Nikolaj 

Projekt z roku 2015
Dvanáct panelů připomínajících paměť stříbrné, radonové i uranové oblasti.
Záznam ze znovuotevření naučné stezky "Jáchymovské peklo"

Projekt z roku 2013
Prezentace Václava Havla jako politického vězně.
Záznam z "Mutual Inspirations Festival"

Projekt z roku 2012

Portrét politické vězeňkyně, kterou znásilnil bachař.
Trailer k dokumentárnímu filmu "K.Ch."


Pro spolupráci, náměty či podporu spolku Političtí vězni.cz kontaktujte náš dobrovolnický badatelský tým.


 

Přidejte se k nám...

Fotogalerie

Videa

Hana Truncová o webu Političtí vězni.cz