Přidejte se k nám...

Vítejte na oficiálním webu spolku Političtí vězni.cz

Tyto stránky obsahují životní příběhy bývalých politických vězňů a vězeňkyň, kteří prožili část svého života za mřížemi československých komunistických věznic a pracovních táborů. Příběhy, uveřejněné formou přepisů nejčastěji orálněhistorických rozhovorů, obvykle obsahují audio a videonahrávky či další související dokumenty, videa a fotografie. Téma politické perzekuce je zde mapováno pomocí metodologického přístupu „dějin viděných zdola", tedy očitým svědectvím přímých účastníků historických událostí v bývalém Československu. Autoři tohoto webu, mladí vědci a badatelé, mají za to, že lidské osudy "obyčejných" přeživších - pamětníků těžké doby - nám mohou vnést nejen více světla do našich dějin, ale také nám je pomohou lépe pochopit. 


POJĎME POVĚSIT LHOSTEJNOST NA HŘEBÍK!
Kupte si ten původní, autentický, zatavený do skla a připojte se k rostoucí komunitě, kterou to zajímá!


Tato webová stránka koresponduje s anglickou mutací webu, která si klade za cíl nabídnout tematiku bývalých československých politických vězňů zahraničním čtenářům a zároveň zaměřit pozornost badatelů i široké veřejnosti na mezinárodní zkušenost s fenoménem politické perzekuce a vězeňství. Příklady politické zvůle, nezákonnosti a násilí nalezneme patrně v každé zemi světa, v řadě z nich navíc ve velmi nedávné minulosti.

Jak zjistíte v jednotlivých sekcích, rozhodli jsme se nejprve zmapovat paměť bývalých politických vězňů a vězeňkyň zakladatelského období komunistické diktatury v Československu, tj. "nejstarší" období od konce 40. a v průběhu 50. let. Rádi bychom v práci chronologicky pokračovali a postupně upírali pozornost i na mladší etapy vývoje politického útlaku v komunistickém Československu.

Pro spolupráci, náměty či podporu spolku Političtí vězni.cz kontaktujte náš dobrovolnický badatelský tým.


Přehled vybraných realizovaných projektů:

Aktuální projekt
Obnova bývalé řetízkové šatny vězňů tábora Rovnost.

Projekt z roku 2019
Vydání vzdělávací příručky k jáchymovské naučné stezce, společně s Eutis, o.p.s.
Průvodce je volně ke stažení v češtině, angličtině a němčině

Projekt z roku 2016
Podrobnější zmapování pracovního tábora Nikolaj.
Záznam z návštěvy tábora Nikolaj 

Projekt z roku 2015
Obnovení panelů připomínajících místa, kde se nacházely pracovní tábory.
Záznam ze znovuotevření naučné stezky "Jáchymovské peklo"

Projekt z roku 2012
Natočení portrétu politické vězeňkyně, kterou znásilnil bachař.
Trailer k dokumentárnímu filmu "K.Ch."

Projekt z roku 2009
Vydání knihy o totalitním vězeňství 50. let 20. století v nejširších souvislostech.
Publikace je volně ke stažení (i v anglické verzi)

Fotogalerie

Videa